Fakulteta za elektrotehniko
  Fakulteta za elektrotehniko :: Laboratorij za biokibernetiko :: Dijaške stranidijaške strani fakultete za elektrotehniko

nagrajene naloge 2002-2003IZBIRNE VSEBINE IN RAZISKOVALNE NALOGE

Če vas zanima raziskovalno delo, vas vabimo, da se oglasite v našem laboratoriju na Fakulteti za elektrotehniko. Skupaj bomo poiskali ustrezno temo ter se pogovorili. Zagotovili vam bomo osnovno literaturo in potrebno vodstvo za uspešno delo. Pri tem ne potrebujete nobenega dodatnega ali posebnega predznanja. Nekaj izbirnih vsebin in tem za raziskovalne naloge smo za vas že pripravili, njihov opis pa najdete spodaj.

Povezavi na levi vodita do fakultetnih dijaških strani in do spiska nagrajenih dijaških raziskovalnih nalog, opravljenih v našem laboratoriju.


IZBIRNE VSEBINE

UPORABA VISOKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH PULZOV V MEDICINI IN BIOLOGIJI
Vsebina: Visokonapetosni električni pulzi spremenijo prepustnost celične membrane. Večja prepustnost membrane omogoča vnos molekul v celično notranjost. Dijak naj bi pripravil pregled obstoječih področij uporabe in obstoječih metod.
Mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič e-mail

RAZLIČNI FIZIKALNI NAČINI SPREMINJANJA PREPUSTNOSTI CELIČNE MEMBRANE
Vsebina: Visokonapetosni električni pulzi, laserska svetloba in ultrazvok lahko spremenijo prepustnost celične membrane. Dijak naj bi pripravil pregled obstoječih podroèij uporabe in primerjal mehanizme naštetih metod.
Mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič e-mail


RAZISKOVALNE NALOGE

MODELIRANJE BIOLOŠKE CELICE Z ELEKTRIČNIM VEZJEM
Vsebina: Odziv celice v električnem polju lahko modeliramo z nadomestnim električnim vezjem. Dijak naj bi zgradil model celice v programu Simulink-Matlab, analiziral odziv vezja pri različnih frekvencah in preučil različna vezja za opis prepustnosti membrane.
Mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič e-mail

VPLIV ASPIRINA NA CELIČNO MEMBRANO
Vsebina: Aspirin je zdravilo s širokim spektrom delovanja. Dijak naj bi preveril delovanje aspirina na celično membrano in preučil mehanizme delovanja. Raziskovalna naloga vključuje delo s celičnimi kulturami v laboratoriju.
Mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič e-mail

 

Pišite administratorju Zadnja obnova: 16.06.2014