Fakulteta za elektrotehniko
  Fakulteta za elektrotehniko :: Laboratorij za biokibernetiko :: Projekti Englishtekoči
mednarodni
projekti

tekoči
domači
projekti

zaključeni
mednarodni
projekti

zaključeni
domači
projektiPROJEKTI


TEKOČI MEDNARODNI PROJEKTI

Varnostni vidiki elektrokemoterapije bolnikov z vsadki: numerični modeli in meritve na fantomih
Hrvaško-slovensko znanstveno sodelovanje: Projekt BI-HR/16-17-038 (2016-2017)
Hrvaški partner: dr. Igor Lacković, Fak. za elektroteh. in rač., Univerza v Zagrebu
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

BME-ENA: Biomedical Engineering Education Tempus Initiative in Eastern Neighbouring Area
Program TEMPUS IV: Projekt 543904-TEMPUS-1-2013-1-GR-TEMPUS-JPCR (2013-2016)
Koordinator: prof. dr. Nicolas Pallikarakis, Univerza v Patrasu, Grčija
Slovenski partner: izr. prof. dr. Tomaž Jarm, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Ostali partnerji: Partnerji iz 7 držav EU in 4 bližnje vzhodnih evropskih držav izven EU
Financiranje: Evropska komisija, Bruselj, Belgija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS  

 

In vitro sinteza membranskih proteinov v sintetične polimerne strukture za vnos v celično membrano z elektroporacijo
Avstrijsko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-AT/16-17-003 (2016-2017)
Avstrijski partner: prof. dr. Eva-Kathrin Sinner, Universität für Bodenkultur, Dunaj, Avstrija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

Primerjava elektroporacije vzdražnih in nevzdražnih celic in tkiv s klasičnimi ali z nanosekundnimi pulzi
Francosko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-FR/16-17-PROTEUS (2016-2017)
Francoski partner: dr. Rodney Philipp O'Connor, LABEX Sigma-Lim – XLIM, Faculté des Sciences et Techniques, Limoges, Francija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Izpostavitev ravninskih lipidnih dvoslojev električnemu polju nanosekundnih pulzov
Ameriško-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-US/16-17-003 (2016-2017)
Ameriški partner: prof. dr. P. Thomas Vernier, Old Dominion University, Frank Reidy Research Center for Bioelectrics, Norfolk, Virginia, ZDA
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Elektroporacija kot metoda za vnos funkcionalnih membranskih proteinov
v celice sesalcev brez uporabe genske manipulacije
Avstrijsko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt "Vodilna agencija" N2-0027 (2015-2017)
Avstrijski partner: prof. dr. Eva-Kathrin Sinner, Universität für Bodenkultur, Dunaj, Avstrija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Avstrija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

COST TD1104: European network for development of electroporation-based technologies and treatments (EP4Bio2Med) (2011-2016)
Sodelujoče
države:
Alžirija, Argentina, Avstralija, Belgija, BiH, Bolgarija, Ciper, Danska, Finska, Francija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Litva, Makedonija, Maroko, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija, Združene države Amerike
Financiranje: Evropska komisija, Bruselj, Belgija
 
 
LEA EBAM: European Laboratory of Pulsed Electric Fields Applications
in Biology and Medicine
(2011-2018)
Francoski partnerji: dr. Lluis Mir, Lab. za vektorologijo in antitumorske terapije, IGR, Villejuif
prof. dr. Jean-Philippe Girard, Lab. za farmakol. in strukt. biol., IPBS, Toulouse
prof. dr. Yves Fort, Lab. za kompleksne molekulske sisteme, SRSMC, Nancy
dr. Dominique Cros, Laboratorij XLIM, Limoges
Slovenska partnerja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut Ljubljana
Financiranje: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francija
Univerza v Ljubljani, Slovenija
Onkološki inštitut Ljubljana, Slovenija
 
 
Karakterizacija znotrajceličnih organelov z električnimi polji visoke jakosti
Nemško-slovensko sodelovanje v znanosti in tehnologiji (2005-)
Nemški partner: prof. dr. Eberhard Neumann, Univerza v Bielefeldu, Nemčija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Gesellschaft für Technologietranfer in der Universität Bielefeld, Nemčija


TEKOČI DOMAČI PROJEKTI  [nazaj na vrh strani]

Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in medicini
Raziskovalni program P2-0249 (01.01.2015-31.12.2020)
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)
Infrastrukturni program IP-0510 (01.01.2015-31.12.2020)
Vodja IP: prof. dr. Martin Čopič, Univerza v Ljubljani
Vodja IC na FE: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Razvoj in validacija metod za načrtovanje zdravljenja raka z metodami na osnovi elektroporacije
Raziskovalni projekt Z3-7126 (01.01.2016-31.12.2017)
Vodja: doc. dr. Bor Kos, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Razvoj in optimizacija izolacije biotehnološko uporabnih molekul iz bakterijskih celic z metodo elektroporacije
Projekt J7-6783 (01.07.2014-30.06.2017)
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partner: dr. Matjaž Peterka, CO za biosenzoriko, instrumentacijo in proc. kontrolo, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Novi pristopi radiosenzibilizacije tumorjev z gensko terapijo
Projekt J3-6793 (01.07.2014-30.06.2017)
Vodja: prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Partnerji: izr. prof. dr. Tomaž Jarm, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Elektrokemoterapija globoko ležečih tumorjev
Projekt J3-5505 (01.08.2013-31.07.2016)
Vodja: prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Partnerji: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Razvoj novih tehnologij za detekcijo, kvantifikacijo in vrednotenje bakteriofagov
Projekt L7-5534 (01.08.2013-31.07.2016)
Vodja: doc. dr. Aleš Štrancar, BIA Separations d.o.o., Ajdovščina
Partnerji: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS


ZAKLJUČENI MEDNARODNI PROJEKTI 2000-  [na vrh strani]
(od novejših proti starejšim)

Fizika vnosa molekul z elektroporacijo v stratum corneum: iniciacija in razvoj lokalnih območij transporta (2014-2015)
Vodja: dr. Sid Becker, Univerza Canterbury, Christchurch, Nova Zelandija
Slovenski raziskovalci: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
dr. Nataša Pavšelj
, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Barbara Zorec
, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Marsden Fund, Nova Zelandija

 

Načrtovanje zdravljenja z elektrokemoterapijo in atermično ireverzibilno elektroporacijo tkiva
Ameriško-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-US/14-15-016 (2014-2015)
Ameriški partner: prof. dr. Rafael V. Davalos, Virginia Tech - Wake Forest University,
Blacksburg, Virginia, ZDA
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 

Sistemi z mikroelektrodami visoke gostote za električno stimulacijo
in elektroporacijo
Znanstv. sodelovanje med Nemčijo, Romunijo in Slovenijo: HDMEA4ELSE (2014-2015)
Nemški partner: dr. Günther Zeck, Univerza v Tübingenu, Nemčija
Romunski partner: prof. dr. Eugenia Kovacs, Medicin. univerza Carol Davila, Bukarešta, Romunija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Internationale Büro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Nemčija
 
 
Elektroporacija ravninskih lipidnih dvoslojev pri kontroliranih temperaturnih pogojih na nivoju poizkusov ter simulacij molekularne dinamike
Francosko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-FR/13-14-PROTEUS-010 (2013-2014)
Francoski partner: dr. Mounir Tarek, Univerza v Lorrainé-u, Nancy, Francija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Dielektroforeza kot metoda manipulacije in karakterizacije elektroporiranih celic
Romunsko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-RO/12-13-005 (2012-2013)
Romunski partner: dr. Mihaela G. Moisescu, Medicin. univerza Carol Davila, Bukarešta, Romunija
Slovenski partner: izr. prof. dr. Tadej Kotnik, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), Romunija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
COST BM0704: Emerging EMF Technologies and Health Risk Management
(2008-2012)
Sodelujoče
države:
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Izrael, Latvija, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija
Financiranje: Evropska komisija, Bruselj, Belgija
 
 
Optimizacija parametrov pulzov za elektroporacijo celičnih organelov
Ameriško-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-US/11-12-003 (2011-2012)
Ameriški partner: prof. dr. Thomas Vernier, University of Southern California, Los Angeles, ZDA
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Vnos zdravilnih učinkovin preko kože z uporabo fizikalnih metod za povečanje permeabilnosti kože
Belgijsko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-BE/11-12-V-001 (2011-2012)
Belgijski partner: prof. dr. Véronique Préat, Katoliška univerza v Louvainu, Bruselj, Belgija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Optimizacija elektroporacijskih pulzov za gensko transfekcijo celic in vitro
Francosko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-FR/11-12-PROTEUS-010 (2011-2012)
Francoski partner: prof. dr. Marie-Pierre Rols, Inšt. za farmakologijo in strukt. biologijo, Toulouse
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Slikanje električne prevodnosti in tokovne gostote med elektroporacijo
Korejsko-slovensko znanstveno sodelovanje: Projekt BI-KR11-12-004 (2011-2012)
Korejski partner: prof. dr. Eung Je Woo, Univerza Kyung Hee, Južna Koreja
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: National Research Foundation of Korea, Južna Koreja
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
CRH-BME: Curricula reformation and harmonisation in the field of biomedical engineering
Program TEMPUS IV: Projekt 144537-TEMPUS-1-2008-GR-TEMPUS-JCPR (2009-2011)
Koordinator: prof. dr. Nicolas Pallikarakis, Univerza v Patrasu, Grčija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Ostali partnerji: Partnerji iz dvajsetih evropskih držav, Bolnišnica Gentofte, Hellerup, Danska
Financiranje: Evropska komisija, Bruselj, Belgija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Elektrokemoterapija tumorjev: numerični in eksperimentalni modeli
Argentinsko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-AR/09-11-002 (2009-2011)
Argentinski partner: prof. dr. Guillermo Ricardo Marshall, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Elektroporacija ravninskih lipidnih dvoslojev; poizkusi in modeliranje
Francosko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-FR/10-11-PROTEUS-001 (2010-2011)
Francoski partner: dr. Mounir Tarek, UMR 7565 CNRS, Univerza Henri Poincaré, Nancy
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Proučevanje električnih lastnosti celic in njihovega funkcionalnega stanja po elektroporaciji
Romunsko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-RO/10-11-003 (2010-2011)
Romunski partner: dr. Mihaela Moisescu, Medicin. univerza Carol Davila, Bukarešta, Romunija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), Romunija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Numerično modeliranje porazdelitve električnega polja v požiralniku za elektrokemoterapijo malignih tumorjev
Hrvaško-slovensko znanstveno sodelovanje: Projekt BI-HR/09-10-003 (2009-2010)
Hrvaški partner: prof. dr. Ratko Magjarevic, Fak. za elektroteh. in rač., Univerza v Zagrebu
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Rutenijeve spojine in njihova možna uporaba v elektrokemoterapiji
Avstrijsko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-AT/09-10-016 (2009-2010)
Avstrijski partner: prof. dr. Bernhard Klaus Keppler, Univerza Dunaj, Avstrija
Slovenska partnerja: prof. dr. Iztok Turel, Fak. za kemijo in kem. tehnologijo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Damijan Miklavčič
, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Elektroporacija z nanopulzi - mehanizmi in učinkovitost
Francosko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-FR/09-10-PROTEUS-002 (2009-2010)
Francoski partner: dr. Lluis M. Mir, Inštitut Gustave-Roussy, Villejuif
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Elektroporacija z nano in mikrosekundnimi pulzi – primerjava in kombinacija
Ameriško-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-US/08-10-009 (2008-2010)
Ameriški partner: prof. dr. Thomas Vernier, University of Southern California, Los Angeles, ZDA
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
ANGIOSKIN: DNA Electrotransfer of Plasmids Coding for Antiangiogenic Factors as a Proof of Principle of Non-Viral Gene Therapy for the Treatment of Skin Disease
6. okvirni program EU: Projekt LSHB-CT-2005-512127 (2005-2009)
Koordinator: dr. Lluis M. Mir, Inštitut Gustave Roussy, Villejuif, Francija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Ostali partnerji: dr. Ruggero Cadossi, IGEA S.r.l., Modena, Italija
prof. dr. Michel Marty
, Inštitut Gustave Roussy, Villejuif, Francija
prof. dr. Véronique Préat, Katoliška univerza v Louvainu, Bruselj, Belgija
dr. Julie Gehl
, Bolnišnica v Herlevu, Danska
prof. dr. Michael P. Schön, Univerza v Würzburgu, Nemčija
dr. Dominique Constantini, BioAlliance Pharma SA, Pariz, Francija
dr. Lone Skov, Bolnišnica Gentofte, Hellerup, Danska
Financiranje: Evropska komisija, Bruselj, Belgija
 
 
Tokovno kontrolirana elektroporacija celic
Poljsko-slovensko sodelovanje v znanosti in tehnologiji: Projekt BI-PL/08-09-003(2008-2009)
Poljski partner: prof. dr. Malgorzata Kotulska, Tehniška univerza v Wroclawu, Poljska
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Funding: Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego, Poljska
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Spremljanje delovanja elektropermeabiliziranih celic pri elektrokemoterapiji
Romunsko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-RO/08-09-011 (2008-2009)
Romunski partner: prof. dr. Eugenia Kovacs, Medicin. univerza Carol Davila, Bukarešta, Romunija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), Romunija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Bioimpedančna spektroskopija
Francosko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-FR/07-08-PROTEUS-014 (2007-2008)
Francoski partner: prof. Mustapha Nadi, Fakulteta za znanost, Univerza Henri Poincaré, Vandoeuvre-lès-Nancy, France
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Numerično modeliranje porazdelitve električnega polja pri elektrokemoterapiji in elektrogenski terapiji globokih tkiv
Hrvaško-slovensko znanstveno sodelovanje: Projekt BI-HR/07-08-041 (2007-2008)
Hrvaški partner: prof. dr. Ratko Magjarevic, Fak. za elektroteh. in rač., Univerza v Zagrebu
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Novi teoretični modeli elektropermeabilizacije celic in tkiv, njihovo eksperimentalno vrednotenje in tehnološke aplikacije
Francosko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-FR/05-PICS-001 (2005-2007)
Francoska
partnerja:
dr. Lluis M. Mir, Inštitut Gustave-Roussy, Villejuif
prof. dr. Justin Teissié, Inšt. za farmakol. in strukt. biologijo, Toulouse
Slovenska
partnerja:
prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Financiranje: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Numerično modeliranje električnih in toplotnih pojavov pri elektrokemoterapiji in elektrogenski terapiji tkiva
Hrvaško-slovensko znanstveno sodelovanje: Projekt BI-HR/05-06-015 (2005-2006)
Hrvaški partner: prof. dr. Ratko Magjarevic, Fak. za elektroteh. in rač., Univerza v Zagrebu
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
COST 281: Potential Health Implications from Mobile Communication Systems (2001-2006)  [obiščite uradno spletno stran projekta]
Sodelujoče
države:
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija
Financiranje: Evropska komisija, Bruselj, Belgija
 
 
Vrednotenje parametrov električnih pulzov za učinkovito elektrokemo- in elektrogensko terapijo ter načrtovanje elektrokemoterapije v kliničnem okolju
Francosko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-FR/04-PROTEUS-005 (2004-2005)
Francoski partner: dr. Lluis M. Mir, Inštitut Gustave-Roussy, Villejuif
Slovenska
partnerja:
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana (nacionalni koordinator)
prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francija
Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport
 
 
ESOPE: European Standard Operating Procedures for Electrochemotherapy
and Electrogenetherapy
5. okvirni program EU: Projekt QLK-2002-02003 (2003-2005)
[obiščite uradno spletno stran projekta]
Koordinator: dr. Lluis M. Mir, Inštitut Gustave Roussy, Villejuif, Francija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Ostali partnerji: prof. dr. Michel Marty, Inštitut Gustave Roussy, Villejuif, Francija
dr. Julie Gehl, Bolnišnica v Herlevu, Danska
prof. dr. Gerald O'Sullivan, Cork Cancer Research Centre, Cork, Irska
dr. Ruggero Cadossi, IGEA S.r.l., Modena, Italija
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Financiranje: Evropska komisija, Bruselj, Belgija
 
 
Inženirski in biofizikalni pristop k razumevanju elektropermeabilizacije celice
ter njena biomedicinska in biotehnološka uporaba
Francosko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-FR/03-PROTEUS-004 (2003-2004)
Francoski partner: prof. dr. Justin Teissié, Inšt. za farmakol. in strukt. biologijo, Toulouse
Slovenska
partnerja:
prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
(nacionalni koordinator)
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Financiranje: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francija
Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport
 
 
Vrednotenje elektrokemoterapije in elektrogenske terapije z merjenjem bioimpedance
Hrvaško-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-HR/03-04-032 (2003-2004)
Hrvaški partner: prof. dr. Ratko Magjarevic, Fak. za elektroteh. in rač., Univerza v Zagrebu
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport
 
 
CLINIPORATOR: A New Adaptive Generator for DNA Electrotransfer In Vivo
for Gene Therapy
5. okvirni program EU: Projekt QLK-1999-00484 (2000-2003)
Koordinator: dr. Lluis M. Mir, Inštitut Gustave Roussy, Villejuif, Francija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Ostali partnerji: dr. Antonio Dorati, IGEA S.r.l., Modena, Italija
prof. dr. Eberhard Neumann, Univerza v Bielefeldu, Nemčija
prof. dr. Justin Teissié, Inšt. za farmakol. in strukt. biologijo, Toulouse, Francija
prof. dr. Bertil Persson
, Univerza v Lundu, Švedska
prof. dr. Véronique Préat, Katoliška univerza v Louvainu, Bruselj, Belgija
dr. Julie Gehl, Bolnišnica v Herlevu, Danska
Financiranje: Evropska komisija, Bruselj, Belgija


ZAKLJUČENI DOMAČI PROJEKTI 2008-  [na vrh strani]
(od novejših proti starejšim)

Numerično modeliranje induciranega električnega polja z izmeničnim magnetnim poljem v bioloških tkivih
Projekt "Raziskovalci na začetku kariere" OP13.2.1.8.01.0043 (01.12.2013 - 30.06.2015)
Vodja: dr. Matej Kranjc, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partner: Iskra Medical d.o.o., Ljubljana
Financiranje: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport
 
 
Vpliv nogavic iz tkanine z vgrajenimi keramičnimi mikrodelci na mikrocirkulacijo stopala
Projekt MIZKŠ "Raziskovalni vavčer" (01.01.2013 - 31.12.2014)
Vodja: izr. prof. dr. Tomaž Jarm, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partner: Intersocks d.o.o., Kočevje
Financiranje:
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost kulturo in šport
Evropski sklad za regionalni razvoj (European Regional Development Fund)
 
 
Sinteza, karakterizacija in uporaba novih rutenijevih spojin v elektrokemoterapiji tumorjev
Projekt J1-4131 (01.07.2011-30.06.2014)
Vodja: prof. dr. Iztok Turel, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Partnerji: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
znan. svet. dr. Radmila Milačič, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Razvoj programa za numerično modeliranje elektroporacije in vivo ter njegova
validacija – in silico elektroporacija

Projekt L2-4105 (01.07.2011-30.06.2014)
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partnerja: dr. Tomaž Rodič, C3M d.o.o.
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje patogenih mikrobov in toksinov iz različnih vodnih virov
Projekt L2-4314 (01.07.2011-30.06.2014)
Vodja: dr. Aleš Štrancar, Bia Separations d.o.o.
Partnerji: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Mateja Poljšak-Prijatelj, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
prof. dr. Maja Rupnik, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Antiangiogena genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov
Projekt J3-4211 (01.07.2011-30.06.2014)
Vodja: prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Partnerji: prof. dr. Tomaž Jarm, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Maja Čemažar, Visoka šola za zdravstvo Izola, Univerza na Primorskem
doc. dr. Andrej Žnidaršič, Nanotesla inštitut, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Kompetenčni center: Biomedicinska tehnika
Program KC BME (01.01.2011-31.12.2013)

Vodja: dr. Samo Pirnat, Zavod LAHA - Akademija za laserje in zdravje, Ljubljana
Partnerji: Fotona d.d., Ljubljana
Gorenje d.d., Velenje
Instrumentation Technologies d.d., Solkan
Iskra Medical d.o.o., Ljubljana
OptoTek d.o.o., Velenje
Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Onkološki inštitut, Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Fak. za elektrotehniko in Fak. za strojništvo
Univerza v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerzitetni klinični center, Ljubljana
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča, Ljubljana
Financiranje: MVZT - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
 
 
Razvoj spletne aplikacije za interaktivno izobraževanje in načrtovanje terapij in postopkov, ki temeljijo na procesu elektroporacije
Projekt Z2-4312 (01.07.2011-30.06.2013)
Vodja: dr. Selma Čorović, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Novi lipidni modelni sistemi za določitev mehanizmov elektroporacije
Projekt J2-3639 (01.05.2010-30.04.2013)
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partnerja: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Metoda enovitega generiranja mili, mikro in nanosekundnih elektropermeabilizacijskih signalov za učinkovito gensko elektrotransfekcijo
Projekt Z2-2025 (01.05.2009-30.04.2011)
Vodja: dr. Matej Reberšek, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Sinteza novih rutenijevih spojin in njihova možna uporaba pri tumorski elektrokemoterapiji
Projekt J1-0200 (01.02.2008-31.01.2011)
Vodja: prof. dr. Iztok Turel, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Vnos zdravilnih učinkovin v kožo in preko kože z elektroporacijo, ionoforezo in radiofrekvenčnim segrevanjem
Projekt L2-2044 (01.05.2009-30.04.2012)
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partner: dr. Jože Jelenc, Iskra Medical, d.o.o., Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 
 
Razvoj metod in sistemov za vrednotenje tveganj različnih ciljnih skupin zaradi izpostavljenosti EMS
Projekt L7-2231 (01.05.2009-30.04.2012)
Vodja: izr. prof. dr. Tadej Kotnik, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partner: doc. dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

Pišite administratorju Zadnja obnova: 20.04.2016